Informacje o brokerze FXprimus

Kim jesteśmy

FXPRIMUS jest jednym z najbezpieczniejszych internetowych środowisk handlowych dostępnych na rynku Forex. Nasze dodatkowe środki w zakresie bezpieczeństwa sprawiły, że jesteśmy liderem odpowiedzialnego handlu, a teraz ustanawiamy nowe standardy bezpieczeństwa wśród naszych odpowiedników w branży walutowej.

Co oferujemy

Oferujemy klientom o różnym poziomie doświadczenia szansę na osiągnięcie trwałego sukcesu w handlu online na rynku Forex, towarów, energii i indeksów. Nasze całościowe podejście wykracza poza podstawową platformę handlową, ponieważ uważamy, że odnoszącym sukcesy inwestorom należy zapewnić najlepsze możliwe wsparcie akademickie, techniczne i praktyczne podczas ich podróży handlowej.

 

Obsługa klienta jest naszym priorytetem

Dostarczanie najwyższego możliwego poziomu obsługi wszystkim klientom jest naszym najważniejszym priorytetem. Jesteśmy dumni z oferowanego przez nas poziomu usług. Poza centrum edukacyjnym i wiadomościami rynkowymi, oferujemy również seminaria internetowe i seminaria na żywo dostarczające naszym klientom dodatkowego wsparcia i informacji.

Co nas motywuje

FXprimus zostało utworzone na bazie systemu wartości, który pomaga nam w osiąganiu naszej misji.

  • Dostarczać naszym klientom usługi najwyższej jakości
  • Udostępniać zawieranie transakcji klientom, niezależnie od doświadczenia
  • Pomagać klientom bogacić wiedzę i rozwijać się
  • Szanować opinie naszych klientów
  • Być godnym zaufani i pozostawać w kontakcie z klientami
  • Inicjować i rzucać wyzwanie zmianom