Gromadzenie kapitału

Regulamin programu kapitał na przyszłość

1. Program „kapitał na przyszłość” realizowany jest przez portal „easy-game-forex” w oparciu o brokera Traders Trust
2. Symulacja programu oparta jest wyniki z poprzednich lat i dedykowana jest na okres 10 lat.
3. Minimalna wpłata na program wynosi 500 zł, maksymalna 2000 zł
4. Możliwa dowolność subkont inwestycyjnych.
5. Inwestor ma całkowitą dowolność i decyzyjność w stosunku do swojego depozytu. Może wypłacić każda sumę w dowolnym momencie, jednak w takim przypadku program „kapitał na       przyszłość” nie gwarantuje symulowanych zysków.
6. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność , za rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.
7.Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę kapitału poprzez czynniki nieprzewidziane.
8. W przypadku zawieszenia działalność brokera Traders  Trust obowiązują unijne prawo gwarancji bankowej.

 

Symulacja wzrostu kapitału w oparciu o malejący procent inwestycyjny.

Wpłata początkowa 500 zł

1 rok zwrot      100 % wartość    1000 zł
2 ——–            90 % wartość     1900 zł
3 ——–           80 % wartość     3420 zł
4 ——–            70 % wartość     5810 zł
5 ——–            60 % wartość    9270  zł
6 ——–            50 % wartość   13905 zł
7 ——–           45 % wartość   20200 zł
8 ——–           40 % wartość   28300 zł
9 ——–            35 % wartość   38200 zł
10 ——–          35 % wartość    51500 zł

„Portal” nie gwarantuje identycznych wartości, które mogą się różnić od przedstawionej symulacji.
Wyniki „programu” można śledzić na bieżąco w udostępnionym na portalu linku.

 

Załóż konto u brokera Traders Trust