Commodity currencies – pachnie korektą jak fiołki w maju )

We współczesnej gospodarce żaden rynek nie funkcjonuje w zupełnym oderwaniu od innych rynków. Rynek surowcowy nie jest wyjątkiem – jego analiza byłaby niepełna bez przyjrzenia się kursom niektórych walut. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na tzw. commodity currencies, czyli waluty, które – jak sama nazwa wskazuje – są ściśle powiązane z rynkiem surowcowym.

Commodity currencies – czyli co?

Do tzw. commodity currencies zalicza się waluty krajów, w których znaczną część wartości eksportu stanowią surowce. Do tego opisu pasuje wprawdzie bardzo wiele państw, jednak największą uwagę zwraca się na trzy waluty: kanadyjskiego, australijskiego i nowozelandzkiego dolara. Jako że w każdej z tych nazw pojawia się dolar, cała trójka bywa czasem określana skrótem „comdolls” (od commodity dollars).

Ze względu na to, że gospodarki Kanady, Australii i Nowej Zelandii są w dużym stopniu uzależnione od sytuacji na rynkach surowcowych, zmiany cen poszczególnych towarów mogą wpływać na kursy lokalnych walut. Gdy rośnie cena kluczowego dla danej gospodarki surowca, zazwyczaj przekłada się to na aprecjację waluty danego kraju. To zaś prowadzi do spadku opłacalności eksportu i zarazem do większej konkurencyjności dóbr importowanych. W ten sposób ze wzrostu cen danego surowca mogą skorzystać nie tylko jego producenci, lecz także krajowi konsumenci. Taka sytuacja zmniejsza też cykliczność przychodów producentów (i często zarazem eksporterów) surowców, którym aprecjacja lokalnej waluty często nie jest na rękę.

Currency commodities, czyli akcja i reakcja

Opisany powyżej scenariusz dotyczy jedynie efektów, jakie wywiera na gospodarkę danego kraju. związek pomiędzy wzrostem cen surowców a aprecjacją lokalnej waluty Jednak zależność ta ma szczególne znaczenie wtedy, gdy określony kraj jest na tyle znaczącym producentem danego surowca, że może wpływać na światowy poziom jego cen. W takim przypadku wzrost cen danego surowca, który prowadzi do aprecjacji waluty danego kraju, wpływa następnie na ograniczenie eksportu tego surowca – to zaś wiąże się z ograniczeniem jego podaży i – co za tym idzie – wzrostem jego ceny. W ten sposób nakręca się spirala wzrostu cen danego surowca.

Dla podkreślenia wzajemnej symetrycznej zależności pomiędzy ceną danego surowca a kursem lokalnej waluty powstało określenie currency commodity. Odnosi się ono do surowców, których ceny są determinowane przez zmiany wartości lokalnych walut. W praktyce więc rynki surowcowy i walutowy są ze sobą ściśle powiązane i nie można analizować jednego z nich w oderwaniu od drugiego.

Jedną z ważniejszych par walutowych powiązanych z rynkami surowcowymi jest AUD/USD, czyli kurs australijskiego dolara. Waluta ta jest istotna ze względu na fakt, iż surowce kopalne stanowią znaczną część wartości australijskiego eksportu i wynoszą prawie 40%. Wśród eksportowanych towarów duży udział ma złoto, jako że Australia jest jednym z głównych producentów tego kruszcu na świecie. Kurs australijskiej waluty powinien być brany pod uwagę także przy analizowaniu rynku miedzi, niklu, węgla oraz wełny.

Zależność pomiędzy kursem dolara australijskiego a sytuacją na rynkach surowcowych sprawia, że australijska waluta jest szóstą (pod względem wielkości obrotów) najchętniej kupowaną i sprzedawaną walutą na świecie – mimo że PKB Australii stanowi mniej niż 2% światowego PKB. Według obliczeń Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) w 2007 r. od dolara australijskiego bardziej popularne wśród inwestorów były tylko: dolar amerykański, euro, jen, funt brytyjski oraz frank szwajcarski. Co więcej, kurs dolara australijskiego w niewielkim stopniu podlega interwencji ze strony tamtejszego rządu, co sprawia, że jest on wdzięcznym przedmiotem spekulacji.

Wartość nowozelandzkiego eksportu ma niebagatelny wpływ na przychody budżetowe Nowej Zelandii. Głównymi towarami eksportowymi tego kraju są produkty rolne i hodowlane – drewno i związane z nim produkty (np. papier), a także mięso, nabiał i ryby. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na industrializację i – co się z tym wiąże – eksport maszyn.

Mimo że ropa naftowa stanowi niewielki ułamek nowozelandzkiego eksportu, to kurs waluty tego kraju wykazuje zadziwiający długoterminowy związek z wartością indeksu CRB (którego struktura opiera się w dużej mierze na surowcach energetycznych, nie zaś rolniczych). W ostatnich latach współczynnik korelacji liniowej  pomiędzy kursem dolara nowozelandzkiego a wartością indeksu CRB wyniósł ponad 0,6 – co oznacza, że między tymi zmiennymi zachodzi dość duża dodatnia zależność.

Analiza wyżej wymienionych walut może stanowić narzędzie pomocnicze dla inwestorów zainteresowanych rynkiem surowcowym. Nie należy jednak zapominać, że prym na tym rynku wiedzie niezmiennie dolar amerykański, ponieważ to właśnie w tej walucie wyrażane są ceny surowców na światowych rynkach. Oznacza to, że aprecjacja dolara prowadzi – ceteris paribus – do spadku wartości surowców, i na odwrót – osłabianie się amerykańskiej waluty powoduje wzrost ich cen. To sprzężenie zwrotne jest łatwo dostrzegalne – i przypomina inwestorom o tym, że na rynkach surowcowych liczą się nie tylko same surowce.

No to teraz zerknijmy na technikę !!!!

Kangurek

AUDUSDMonthly

Wsparcie na zniesieniu wewnętrznym 61.2 % fibo

AUDUSDWeekly

5-cio falowa struktura spadkowa )

AUDUSDDaily

5 fala wykazuje równość fal AB-CD

AUDUSDH4

Wybicie z linii trendu spadkowego.

Kiwi

NZDUSDWeekly

Bronimy wsparcia !!!

NZDUSDDaily

Dywergencja wzrostowa na wskaźniku MACD

Czyli ropka ma dosyć spadków ?

FOILMonthly

Możliwe

FOILDaily

Dywergencja już jest )

Warto zwrócić uwagę na te pary.

Pozdrawiam

Krzysztof Wojciechowski

1 komentarz

  1. Witam

    Mam wrażenie, że wszystkie wejścia są zagraniami przeciw trendowi. W sumie z tego co zauważyłem, cała Pana strategia nie polega na podłączaniu się do trendu po korektach tylko na szukaniu szczytów/dołków, co wydaje się być dość niebezpieczne

    Odpowiedz

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *