Edward zamknięty w konsolidacji czeka na decyzję FED w sprawie stóp procentowych.

Jeszcze w czwartek wypowiedzi Williamsa podbiły eurodolara pod 1,13 USD. Piątek natomiast to mocny ruch powrotny, korygujący w większości wczorajsze zmiany. Wedle danych rynkowych inwestorzy pozycjonują się pod przyszłotygodniowy EBC. Dane z rynku instrumentów pochodnych wskazują na 60% szanse na 10pb. obniżki stóp 25/07 wobec 40% prawdopodobieństwa z początku tygodnia. Jednak dolar traci na wartości do koszyka głównych walut wraz z malejącymi rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych. Przyczyną są słabe dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, które skłaniają inwestorów do spekulacji, że Fed nie poprzestanie na łagodnej obniżce stóp na najbliższym posiedzeniu, tylko od razu je obetnie o 50 punktów bazowych. Dodatkowo pierwsze raporty kwartalne amerykańskich spółek rozczarowały amerykańskich inwestorów dodając nerwowości na Wall Street. Wszystko to, wraz ze słabnącymi perspektywami dla światowego handlu w obliczu przeciągającego się konfliktu taryfowego pomiędzy USA a Chinami, daje silny powód aby Fed rozważył obniżkę stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych na koniec miesiąca. A taka mocna obniżka stóp mogłaby doprowadzić do gwałtownego osłabienia dolara, szczególnie w stosunku do walut o wysokim oprocentowaniu. Para EUR-USD konsoliduje. Wzrosty na parze są ograniczone przez oczekiwania na dalsze złagodzenie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Z technicznego punktu widzenia para wciąż porusza się w trendzie bocznym ograniczonym przez strefę wsparcia powyżej poziomu 1,1189 od dołu oraz strefę oporu ograniczoną przez poziom 1,1286 od góry. Strefa oporu ma silniejsze znaczenie bo w pobliżu poziomu 1,1300 przebiega też 200-okresowa średni ruchoma. Dopiero przebicie którejś z tych stref mogłoby wskazać dalszy kierunek ruchu na parze. Jeżeli FED obniży stopy procentowe o 50 pkt bazowych czekan nas skokowa deprecjacja dolara i rajd Edka w kierunku...