Nowa promocja w Easy-forex – 800 zł magiczna kwota !!!

800 zł to magiczna kwota w najnowszej promocji proponowanej przez Easy-forex ! Tylko przy pierwszej uruchomionej transakcji , jeśli taką kwotę stracisz do Broker ją Tobie odda ! Jeśli taką kwotę zarobisz to broker ją Tobie doda !  800 zł magiczna kwota !!!     Zapraszam na cykl artykułów poświęconych analizie technicznej opracowanych przez analityków  easy-forex.pl   Formacje świecowe Poziomy wsparcia i oporu, jak również linie trendu stanowią podstawę dla formacji świecowych, które są stosowane od dawien dawna do przewidywania przyszłych ruchów na rynku w ramach handlu forex. Koncepcja ta jest oparta na teorii, która mówi, że historia (w tym także psychologia człowieka) powtarza się oraz że konkretne grupy wahań rynkowych zwiastują konkretny kierunek, w którym podążać będzie rynek. Ogólnie formacje dzieli się na formacje kontynuacji trendu oraz formacje odwrócenia trendu. Formacje kontynuacji trendu wyrażają przerwę w nastrojach na rynku, po której następuje ponowny ruch w tym samym kierunku. Formacje odwrócenia trendu odzwierciedlają konsolidację rynku przed odwróceniem nastrojów oraz zmianą cen rynkowych. Istnieje wiele ciekawych formacji odwrócenia i kontynuacji trendu. Dwie najbardziej popularne to formacja „głowy i ramion” oraz flagi. Głowa i ramiona Formacja określana mianem głowy i ramion (od angielskiego wyrażenia „Head and Shoulder”) to formacja pokazująca odwrócenie trendu, która najczęściej uwidacznia się na koniec okresu zwyżkowego. Formacja odwróconej głowy i ramion zazwyczaj wskazuje zakończenie okresu słabnącej koniunktury. Rozpoczęciu procesu odwracania tendencji wzrostowej prawdopodobnie towarzyszyć będzie konsolidacja rynku. Lewe ramię odpowiada maksymalnej wielkości rynku obserwowanej w ramach danej formacji. Siły rynkowe podaży pod postacią sprzedaży wywołują opór, tworząc przejściową wartość szczytową. Przejściowy szczyt spotyka się z entuzjazmem ze strony rynku, który sprawia, że ceny osiągają nowy poziom szczytowy,...