Inwestowanie w oparciu o strategię algorytmiczne.

Usługi ITH są świadczone za pośrednictwem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i obliczeniowych stosowanych przez największe podmioty rynku bankowego JP Morgan, FED czy ECB. MSA nie jest rozwiązaniem zamkniętym, a wszystkie systemy informatyczne są rozwijane tak, by zawsze pozostawały awangardą rynku inwestycyjnego. Wszystkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez algorytmy bazujące na statystyce i ilościowych metodach obliczeniowych. Pozwala to na zachowanie stabilnych wyników w długim okresie i eliminację czynnika ludzkiego. To pozwala na szerokie pokrycie rynku zarówno pod względem czasu jak i liczby wykorzystywanych instrumentów. Bardzo niski poziom korelacji MSA z innymi klasami aktywów sprawia, że taka inwestycja jest bardzo cennym elementem zaawansowanego portfela inwestycyjnego. Dzięki MSA można zmniejszyć współczynnik korelacji całego portfela i oderwać go od okresowych fluktuacji na rynkach giełdowych.   Jeśli jesteś zainteresowany takimi rozwiązaniami finansowymi, skontaktuj się z nami , przygotujemy webinar omawiający cały proces inwestycyjny i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam Krzysztof...