Czas na inwestycję w złoto – aprecjacja tego kruszcu w dłuższym terminie jest nieodwracalna.

    Zainwestuj w złoto! Atrakcyjne ceny zarówno w jednorazowym zakupie jak i programie oszczędnościowym Korzyści z inwestowania w fizyczne złoto: zabezpieczenie majątku płynność aktywa płatność złotem w każdym kraju, bez względu na walutę, warunki ekonomiczne i społeczne Żadne aktywo nie może być tak uniwersalnie wyceniane i w pełni akceptowane przy wymianie na gotówkę na całym świecie, jak złoto. Skąd więc ta ponadnarodowa wartość złota, bez względu na ustrój, poglądy, religię, sytuację gospodarczą? Złoto jest uniwersalnym środkiem akumulacji światowego bogactwa. Jego cena jest w każdym miejscu naszego globu taka sama – czy to w Londynie, czy Nowym Jorku, Tokio, Warszawie. Posiada ono ponadto unikalną cechę – jest zarówno rzeczywiste, jak również płynne, czego nie można powiedzieć o papierach wartościach lub nieruchomościach. Te pierwsze są płynne lecz wirtualne, drugie natomiast rzeczywiste lecz niepłynne. Wartość złota wynika z psychologii rynku, na co składa się sposób myślenia miliardów ludzi na całym świecie, którzy postrzegają złoto jako uniwersalny środek akumulacji bogactwa. Obecnie inwestycje są jednym z głównych czynników wzrostu cen złota. Złoto stanowi w dalszym ciągu uniwersalną walutę dla rządów oraz banków centralnych, nawet po upadku złotego standardu. Pieniądz papierowy nie zwyciężył, bez względu na to kto jest jego emitentem. Skąd więc złoto czerpie wartość? Jest oczywistym, że ceny złota wynikają z wielkości podaży i popytu. Podaż rośnie z każdym rokiem. Popyt zależy od sytuacji ekonomicznej i perspektyw jej zmian. Inflacja jest jednym z istotnych motorów napędzających ceny złota, podobnie jak dekoniunktura w amerykańskiej gospodarce oraz na rynku akcji. Istotne znaczenie dla cen złota mają również zakupy banków centralnych. A te ostatnio stanęły po stronie popytowej lub zrezygnowały z upłynniania rezerw. W ciągu...