Wskaźnik strachu VIX podpowiada jest dobrze nie bać się …… czy rzeczywiście ?

VIX to wskaźnik oczekiwanej przez inwestorów zmienności kursów na Wall Street, bazujący na wycenach opcji. Im wyższe jego wartości, tym większy strach na rynku i tym większe okazje do kupowania przecenionych akcji. VIX to obliczany i publikowany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) indeks zmienności implikowanej, który obrazuje oczekiwania rynku odnośnie przyszłego stanu tejże zmienności. Indeks VIX jest kalkulowany według ściśle określonego wzoru na podstawie zmienności implikowanej zawartej w cenach opcji na amerykański indeks szerokiego rynku, S&P 500. W okresach spokoju na giełdzie wartości indeksu VIX są stosunkowo niskie. Indeks rośnie, gdy rynek spodziewa sięintensywnych wzrostów lub gwałtownych spadków. Jak już zapewne wiesz, a być może nawet przekonałeś się o tym na własnym doświadczeniu, decyzjami graczy giełdowych rządzą dwie silne emocje, chciwość i strach. Ponieważ z tych dwóch emocji silniejszą jest strach, indeks VIX o wiele mocniej reaguje na perspektywę spadków i dlatego właśnie bywa on nazywany indeksem strachu. Jak to działa? Index VIX podawany jest w punktach (a ściślej – w dolarach, ale na giełdzie amerykańskiej 1 dolar to 1 punkt). Jego wskazania interpretujemy następująco: Wartość indeksu VIX poniżej 20 oznacza hossę. Wszystkie spadki indeksu S&P 500, które nie doprowadzają do przebicia przez VIX (od dołu) wartości 20, traktujemy jak zwykłe korekty. Wartość indeksu VIX pomiędzy 20 a 30 oznacza stan niepewności. Spadki S&P 500 prowadzące do przebicia przez VIX wartości 20 mogą zakończyć się jako umiarkowane korekty, ale mogą też prowadzić do dalszych, głębszych spadków. Wartość indeksu VIX powyżej 30 oznacza bessę. Spadki na rynku akcji, które powodują przekroczenie przez VIX wartości 30, rzadko kiedy trwają krócej niż kilka tygodni, a zwykle kilka lub kilkanaście miesięcy. historycznie...