Australijska gospodarka przed widmem recesji- kangur spada.

Podczas sesji azjatyckiej zgodnie z oczekiwaniami zobaczyliśmy dużą zmienność dolara australijskiego, spowodowaną przez publikację raportu z rynku pracy oraz chińskiego bilansu handlowego. Dane okazały się mieć mieszany wydźwięk, gdyż pomimo większej liczby nowoutworzonych miejsc pracy w Australii, ze względu na wyższą partycypację w rynku pracy wzrósł do 6% poziom bezrobocia, które jest obecnie najwyższe od lat. Widać również niepokojącą tendencję spadkową liczby etatów, na rzecz zatrudniania w niepełnym wymiarze godzinowy. Kolejną negatywną informacją dla AUD okazało się odrzucenie przez australijski senat reformy o obniżce podatku węglowego, co doprowadziło do destabilizacji politycznej i pokazało, podziały w rządzącej partii centroprawicowej. Dodatkowym czynnikiem, który zaszkodził dolarowi australijskiemu był gorszy wynik chińskiego bilansu handlowego, który pokazuje spadki eksportu do większości partnerów handlowych z wyjątkiem Europy. Splot tych czynników powoduje, że ponownie należy zacząć rozpatrywać możliwość obniżek stóp procentowych przez Bank Australii, co może powodować dalszą presję spadkową na AUD. Czyli dane fundamentalne przemawiają za spadkami. Co na to analiza techniczna. Zacznijmy od interwału tygodniowego. Po ogromnej formacji spadkowej nietoperza , utworzyła się korekta wzrostowa do poziomu ok. 0.9555 co widać jako ciemną wiśniową strefę oporu. Potwierdzeniem tego oporu jest wyrysowana formacja One2One o charakterze spadkowym.   Schodząc na interwał dzienny widać tą formację , która ukształtowała się przy wyraźnej dywergencji spadkowej na wskaźniku MACD.   Na interwal H-4 widać ogromnego , 50-cio pipsowego  pinbara w postaci spadającej gwiazdy. Jest to bardzo mocny sygnał, że do głosu dochodzą niedźwiedzie i na następne tygodnie lub miesiące możemy mieć trend spadkowy. Docelowe punkty zniesienia fibo to 0.9250 pierwszy TP i 0.9165 drugi TP. Załamanie trenu nastąpi po powrocie ponad szczyty 0.9465. Czy tak się stanie ? Forex w najbliższych dniach pokaże. Pozdrawiam Krzysztof Wojciechowski...