Australijska gospodarka przed widmem recesji- kangur spada.

Podczas sesji azjatyckiej zgodnie z oczekiwaniami zobaczyliśmy dużą zmienność dolara australijskiego, spowodowaną przez publikację raportu z rynku pracy oraz chińskiego bilansu handlowego. Dane okazały się mieć mieszany wydźwięk, gdyż pomimo większej liczby nowoutworzonych miejsc pracy w Australii, ze względu na wyższą partycypację w rynku pracy wzrósł do 6% poziom bezrobocia, które jest obecnie najwyższe od lat. Widać również niepokojącą tendencję spadkową liczby etatów, na rzecz zatrudniania w niepełnym wymiarze godzinowy. Kolejną negatywną informacją dla AUD okazało się odrzucenie przez australijski senat reformy o obniżce podatku węglowego, co doprowadziło do destabilizacji politycznej i pokazało, podziały w rządzącej partii centroprawicowej. Dodatkowym czynnikiem, który zaszkodził dolarowi australijskiemu był gorszy wynik chińskiego bilansu handlowego, który pokazuje spadki eksportu do większości partnerów handlowych z wyjątkiem Europy. Splot tych czynników powoduje, że ponownie należy zacząć rozpatrywać możliwość obniżek stóp procentowych przez Bank Australii, co może powodować dalszą presję spadkową na AUD. Czyli dane fundamentalne przemawiają za spadkami. Co na to analiza techniczna. Zacznijmy od interwału tygodniowego. Po ogromnej formacji spadkowej nietoperza , utworzyła się korekta wzrostowa do poziomu ok. 0.9555 co widać jako ciemną wiśniową strefę oporu. Potwierdzeniem tego oporu jest wyrysowana formacja One2One o charakterze spadkowym.   Schodząc na interwał dzienny widać tą formację , która ukształtowała się przy wyraźnej dywergencji spadkowej na wskaźniku MACD.   Na interwal H-4 widać ogromnego , 50-cio pipsowego  pinbara w postaci spadającej gwiazdy. Jest to bardzo mocny sygnał, że do głosu dochodzą niedźwiedzie i na następne tygodnie lub miesiące możemy mieć trend spadkowy. Docelowe punkty zniesienia fibo to 0.9250 pierwszy TP i 0.9165 drugi TP. Załamanie trenu nastąpi po powrocie ponad szczyty 0.9465. Czy tak się stanie ? Forex w najbliższych dniach pokaże. Pozdrawiam Krzysztof Wojciechowski...

Czy kabel i kangur zmieniają trend ?

Przedstawiam Państwu subiektywną analizę dwóch par walutowych w stosunku do dolara amerykańskiego. Połączenie analizy fundamentalnej wraz z analizą techniczną rysuje w/g mnie na kablu odwrócenie trendu a na kangurze już trend spadkowy. Ale po kolei. Kangurek. Po bardzo rozczarowującym bilansie handlowym opublikowanym w nocy 3.30 w dniu 02.07.2014 następnego dnia swoją opinię wygłosił Glenn Stevans. Stwierdził, że kursu AUD/USD – jest zbyt wysoko wg. historycznych standardów, ale i też jest przewartościowany i inwestorzy nisko wyceniają możliwość jego przeceny – a także polityki monetarnej: nadal pozostaje akomodacyjna, a RBA widzi pewną przestrzeń do obniżek stóp procentowych. To stało się punktem do wyraźnej przeceny dolara australijskiego,  kontynuując niekorzystny trend zapoczątkowany  po fatalnych danych nt. bilansu handlowego Australii. Po  wystąpieniu szefa RBA warto też zadać sobie pytanie, czy bank centralny nie zaczął właśnie bardziej aktywnie oddziaływać na kurs waluty przez werbalne działania. Wątek niewykluczający cięcia stóp procentowych na przestrzeni kilkunastu miesięcy jest nowy, bo do tej pory rynek zakładał tylko możliwość wydłużenia okresu niskich stóp procentowych na cały 2015 r. Popatrzmy na interwał D-1   W ciągu dwóch dni kurs tej pary spadł o 180 pips tworząc dwie mocne spadkowe świece gdzie pierwszą można określić jako objecie bessy potwierdzoną drugą świecą marubozu. Wskaźnik ADX pokazuję przecięcie linii DL- przez linię DL+ co sugeruje trend spadkowy. Wskaźnik MACD wyraźnie pokazuje dywergencję spadkową. Zmieniając wykres świec japońskich na model Heiken Ashi również mamy potwierdzenie trendu spadkowego.   Wskaźniki MACD, Stochastic i RSI w trendzie spadkowym.     Na interwale H-4 widzimy niedźwiedzią formację motyla, przecięcie wolniejszej MA 25 przez szybszą MA-3. Przebiliśmy wsparcie jakim była chmura ichimoku, która teraz będzie pracować jako opór. Cena...