Czy Soros był jaskółką zwiastującą nadchodzące zmiany ?

17 lutego przeczytałem artykuł o inwestycji jednego z największych graczy na rynku finansowym George’a Sorosa. Odsyłam do artykułu. http://blogs.marketwatch.com/thetell/2014/02/17/soros-doubles-a-bearish-bet-on-the-sp-500-to-the-tune-of-1-3-billion/ Od  tego czasu przyglądałem się indeksom SP-500, DJIA oraz DAX. Zmiana polityki finansowej w USA, zamykanie programu QE-3, poprawiające się dane ekonomiczne, które skłaniają Bank Centralny do podnoszenia stóp % muszą wywierać wpływ na inwestorów lokujących swój kapitał w spółkach giełdowych. Wiadomy jest fakt, że większość kapitału z QE-3 był lokowany w indeksy giełdowe zamiast bezpośrednio w gospodarkę i przychodzi czas aby ten kapitał oddać. Żeby oddać pożyczone, wirtualne pieniądza trzeba sprzedać wirtualnie akcję i zamienić je na realny pieniądz. Kto pierwszy, ten więcej na tej bańce zarobi. Najwięksi gracze na rynku z grupy  E-MINI ( 50 x S&P Index ) już wyszli ze swoich pozycji. Commercials mają już pozycję short, a ilość pozycji długich jest nieporównywalnie mniejsza niż krótkich. Już w poprzednim tygodniu pisałem o uformowanej się na ideksie SP-500, na interwale tygodniowym  świecy „nagrobek doji”, która jest jedną z mocniejszych oznak zmiany trendu. Analiza okazała się trafna. Cały tydzień to jedna wielka świeca „marubozu” oznaka kontynuacji trendu.   Co widać technicznie. Zamkniecie świecy marubozu poniżej MA 3×3 oraz przebicie linii Tenkan-sen. Występująca dywergencja na obu wskaźnikach może potwierdzać zmianę trendu. Co można wyczytać technicznie na niższym interwale D-1.   Przebicie linii MA-25×5 przez szybką MA3x3. Zamkniecie świeczek pod liniami Tenkan-sen i Kijun-sen oraz wyjście z chmury ichimoku. Dywergencja spadkowa na MACD oraz spadający stochastic. Na tej podstawie można założyć budowanie się pierwszej fali spadkowej w w teorii Elliotta. Jeśli się to potwierdzi i 3 fala będzie falą dłuższą od 1 i zakończy się na zniesieniu 161.8 fibo będzie...