AUD-USD – czy kangurek szykuje się do skoku ?

Dobre dane z Chin, poprawne dane z rynku Australii ( co cytowałem w analizie  kiwi) to fundamenty. A co na to analiza techniczna ? – wsparcie obronione ? – obronione – wskaźniki Stochastic i MACD wyprzedane ? – wyprzedane – wolumen wzrastał przy ostatecznych ruchach cen ? – wzrastał – widać wielomiesięczną konsolidację między 1.0150 – 1.0600 ? widać To kupujemy ? SWAP dodatni  to jeszcze bonus dostaniemy )))) Najwyżej będzie płacz i zgrzytanie zębów jak cena się odwróci 🙂 Pozdrawiam Krzysztof Wojciechowski...

NZD-USD – zgodnie z planem

  Wyraźnie lepsze informacje związane z rynkiem pracy w Australii i Nowej Zelandii teoretycznie zmniejszają prawdopodobieństwo luzowania polityki przez tamtejsze banki centralne. W pierwszym przypadku stopa bezrobocia spadła po raz pierwszy od grudnia 2012 r. do 5,5 proc., a liczba nowych etatów wzrosła aż o 50,1 tys. W drugim odsetek bezrobotnych w gospodarce w I kwartale nieoczekiwanie zmalał do 6,2 proc. z 6,8 proc. (roczne minimum), a zatrudnienie wzrosło o 1,7 proc. r/r (najwięcej od kilku lat). W efekcie odnotowaliśmy odbicie na parach AUD i NZD. (  Marek Rogalski – Główny analityk walutowy DM BOŚ  ) cytat ze strony BOŚ Po korekcie dodałem jeszcze jedną pozycję long tym bardziej , że na niższym interwale widać , ze korekta przybiera formację flagi.   Flaga jest obok chorągiewki jedną z najbardziej „pewnych” formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Flaga zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 – oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się flagi wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%. Przy ocenie poprawności flagi należy pamiętać że: formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt) wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji wybicie powinno nastąpić w czasie...