Draghi, EBC, dane z USA – wybuchowy tydzień !

Końcówka tego tygodnia w wybuchowym stylu !!!. Najpierw 2 maja Prezes Draghi zastosował słynne powiedzenie znanego noblisty ” nie chcem ale muszem” i oznajmił , że EBC jednak zmniejsza stopy % o 0.25 pkt. Wcześniej, wielokrotnie się przed taką decyzją wzbraniał, jednak postępująca recesja gospodarcza w Eurolandzie zmusiła do działania. Edward zanotował prawie 180 pipsową deprecjację,  oczywiście najpierw czyszcząc SL z obu kierunków. Dzienne minimum wypadło nieco ponad pełną strefą na 1.30360. Następnie wykonał ruch korekcyjny jakby wiedział co ma nastąpić w piątek 0 14.30 🙂 Myślę , że          ” Wielkie Ręce ” wiedziały co się święci, bo 3 maja  o godzinie 14.30 zanotowaliśmy drugie lawinowe osłabienie się Edwarda po dobrych danych z USA  o bezrobociu i zatrudnieniu. Edward zanotował nowe sesyjne dno na poziomie 1.3032 wybijając poprzedni dołek o kilka pips czyszcząc przy tym SL z pozycji long. Taki podwójny strzał deprecjacyjny, wymógł ruch korekcyjny, który powrócił ponad sesyjny szczyt wybijając tym razem SL dla pozycji short. W/g mnie jest to klasyczna formacja ” ogłupienia rynku ” i prania mózgów traderów. Jakie z tego wysuwam wnioski. Reasumując- przekaz z ECB otwiera furtkę potencjalnych oczekiwań na dalsze luzowanie polityki monetarnej w strefie euro, co może być jednym z argumentów do przeceny wspólnej waluty. Dobre dane z USA utną spekulacje dotyczące możliwego zwiększenia skali programu QE3 przez FED. Może to oznaczać dalsze umocnienie się dolara. Co nam pokazuje wykres i analiza techniczna bo ruchach wykonanych na podstawie fundamentów ? Rysuje nam się formacja „three drive” gdzie druga fala ma blisko 1.61 % pierwszej fali, co może sugerować  w/g teorii Elliotta budowanie się pięciofalowego impulsu spadkowego. Jeżeli Edward...